Uchwała nr XXIII/509/2012 z dnia 30.10.2012 w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok