Uchwała nr XXII/488/2012 z dnia 25.09.2012 w sprawie zatwierdzenia realizacji przez Gminę Mikołów projektu pn. „Akademia Umiejętności dla Gimnazjalistów Mikołowa - etap II” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki