Uchwała nr XXII/487/2012 z dnia 25.09.2012 w sprawie zatwierdzenia realizacji przez Gminę Mikołów projektu pn. „ Niesamowita Akademia Sprytnych Agentów NASA - etap II” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki