Uchwała nr XXII/484/2012 z dnia 25.09.2012 w sprawie przeznaczenia do zamiany nieruchomości położonych przy ul. Młyńskiej w Mikołowie