Uchwała nr XXII/483/2012 z dnia 25.09.2012 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Mikołów na lata 2012–2016