Uchwała nr XXII/482/2012 z dnia 25.09.2012 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 – 2021