Uchwała nr XXII/475/2012 z dnia 25.09.2012 w sprawie zmiany załącznika dotacji podmiotowych w 2012 r.