Nagranie - X Sesja Rady Miejskiej Mikołowa 30 czerwca 2015 r.