Uchwała nr XXI/445/2012 z dnia 28.08.2012 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3 Maja