Uchwała nr XXI/410/2012 z dnia 28.08.2012 w sprawie korekty zapisów w uchwale Nr XX/404/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie: przyznania dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Mikołowie