Uchwała nr XX/404/2012 z dnia 26.06.2012 w sprawie przyznania dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Mikołowie