Uchwała nr XX/401/2012 z dnia 26.06.2012 w sprawie nabycia przez Gminę Mikołów prawa własności nieruchomości lokalowych