Prezentacja multimedialna dotycząca analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi dla Gminy Mikołów za 2014 rok, przedstawiona na Sesji RM w dniu 28.04.2015 roku