Zarządzenie Burmistrza nr 1251/631/2012 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2012 rok