Zarządzenie Burmistrza nr 1249/629/2012 w sprawie powierzenia Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Mikołowie realizacji projektu pn. „Poznaj pierwsze kroki na lodzie – II edycja zajęć dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w Mikołowie”.