Zarządzenie Burmistrza nr 1247/627/2012 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2012 rok