Zarządzenie Burmistrza nr 1243/623/2012 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2012 rok