Zarządzenie Burmistrza nr 1213/593/2012 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2012 rok