Zarządzenie Burmistrza nr 1206/586/2012 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2012 rok