Uchwała nr XIX/364/2012 z dnia 29.05.2012 w sprawie przystąpienia do opracowania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa.