Zarządzenie Burmistrza nr 1168/548/2012 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2012 rok