Zarządzenie Burmistrza nr 1154/534/2012 w sprawie ustanowienia procedury przechowywania dokumentacji dla projektu pn. „Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów - modernizacja kotłowni Grażyński” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.