Zarządzenie Burmistrza nr 1069/449/12 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2012 rok