Zarządzenie Burmistrza nr 1067/447/12 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Płk Kiełbasy