Zarządzenie Burmistrza nr 1066/446/12 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3 Maja