Zarządzenie Burmistrza nr 1048/428/12 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2012 rok