Uchwała nr XVIII/350/2012 z dnia 24.04.2012 w sprawie umarzania odsetek od należności czynszowych i opłat niezależnych z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Mikołów