Zarządzenie Burmistrza nr 1025/405/12 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2012 rok