Zarządzenie Burmistrza nr 1000/380/12 w sprawie terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników