Zarządzenie Burmistrza nr 993/373/12 w sprawiezmian w budżecie miasta Mikołowa na 2012 rok