Zarządzenie Burmistrza nr 988/368/12 w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania wniosków o udzielenie stypendiów