Uchwała nr XVIII/345/2012 z dnia 24.04.2012 w sprawie utworzenia Mikołowskiego Impresariatu Kultury