Uchwała nr XVIII/342/2012 z dnia 24.04.2012 w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok.