Zarządzenie Burmistrza nr 952/332/12 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2012 rok