Zarządzenie Burmistrza nr 941/321/12 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Marii Kownackiej