Zarządzenie Burmistrza nr 939/319/12 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów nieruchomości zajętej pod drogę