Zarządzenie Burmistrza nr 930/310/12 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej pomiędzy ulicami Zgody i Tulipanów