Zarządzenie Burmistrza nr 918/298/12 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicach Młyńskiej i Działkowców