Zarządzenie Burmistrza nr 916/296/12 w sprawie zmian w  budżecie miasta Mikołowa na 2012 rok