Zarządzenie Burmistrza nr 909/289/12 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2012 rok