Zarządzenie Burmistrza nr 903/283/12 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2012 rok