Zarządzenie Burmistrza nr 900/280/12 w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie Mikołowa