Zarządzenie Burmistrza nr 884/264/12 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa.