Zarządzenie Burmistrza nr 878/258/12 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów nieruchomości zajętej pod drogę