Zarządzenie Burmistrza nr 844/224/12 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2012 rok