Zarządzenie Burmistrza nr 838/218/12 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2012 rok