Zarządzenie Burmistrza nr 807/187/12 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego