Zarządzenie Burmistrza nr 798/178/12 w sprawie uregulowania zasad używania odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w miejscu pracy.