Zarządzenie Burmistrza nr 797/177/12 zmieniające zarządzenie w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów nieruchomości zajętych pod drogę.