Zarządzenie Burmistrza nr 793/173/12 w sprawie zmian w  budżecie miasta Mikołowa na 2012 rok